Λογιστικό Γραφείο

Αναγνώστου & Συνεργάτες

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του λογιστικού γραφείου my tax data που προσφέρει μία σειρά από ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με μακρόχρονη εμπειρία στην τήρηση λογιστικών βιβλίων αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη των πελατών μας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ομάδα μας ξεκίνησε το μακρινό 1987 σε μια εποχή που η ηλεκτρονική οργάνωση των λογιστικών γραφείων ήταν ανύπαρκτη και η χρήση των χάρτινων λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων η καθημερινότητα.

Η εμπειρία μας από αυτή την εποχή, μας δίνει σήμερα, στην εποχή των ηλεκτρονικών βιβλίων (my data) και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τη δυνατότητα να γνωρίζουμε σε βάθος το αντικείμενο των λογιστικών θεμάτων μιας επιχείρησης, όσο και τη σύγχρονη ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία διευκολύνει ιδιαίτερα στη σωστή παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε εταιρείας.

Με την πολυετή εμπειρία μας και τους ικανούς συνεργάτες μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε ανάγκη η οποία μπορεί να προκύψει.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των λογιστικών, φοροτεχνικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών που μπορεί να προκύψει σε μια επιχείρηση.

Βασιζόμαστε στην προσωπική επαφή με τους πελάτες μας αφουγκραζόμενοι πάντα τις ανάγκες τους, και με αυτό το τρόπο έχουμε χτίσει μακροχρόνιες και καταξιωμένες σχέσεις μαζί τους, οι οποίες μας δίνουν την ικανοποίηση του αποτελέσματος.

Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά μας στην αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών, αλλά και των εξωτερικών υποχρεώσεων των πελατών, βοηθά πραγματικά στο να εστιάζονται αποκλειστικά στο αντικείμενό τους και να μην επιβαρύνονται με άλλα θέματα

Η ομάδα του λογιστικού γραφείου mytaxdata.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας βασίζεται στην αρχή της συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη γνώση και η σωστή ενημέρωση των πελατών μας.

Οι οποίοι για εμάς είναι πολύτιμοι συνεργάτες . Έτσι εξασφαλίζοντας πάντα την ποιότητα και την ταχύτητα, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 Για επιχειρήσεις

✔️ Έναρξη - Μεταβολή - Διακοπή εταιρειών (ατομικής, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) σε συνεργασία με δικηγόρο για τη σύνταξη του κατάλληλου καταστατικού, όπου αυτό απαιτείται.

✔️ Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, πάντα με την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης της νομοθεσίας, την οργάνωση και κατάρτιση των λογιστικών σας καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ, ώστε να σας παρέχουμε πάντα έγκυρη και άμεση πληροφόρηση .

✔️ Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ) κ.λπ.

✔️ Σύνταξη ετήσιας δήλωσης εταιρείας και οικονομικών καταστάσεων

✔️ Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Επιμελητήρια, κ.ά.).

✔️ Πλήρης παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές), διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών στο ΕΦΚΑ - ΙΚΑ, Σώμα Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.ά. για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων. Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κομμάτι της επιχείρησης, αλλά παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη.

✔️ Μηνιαία ενημέρωση για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και σχεδιασμός ετήσιου πλάνου.

✔️ Φορολογικός σχεδιασμός, για την αποφυγή φορολογικών κινδύνων και ταυτόχρονη διερεύνηση των φορολογικών προοπτικών, πάντα εντός των ορίων των νόμων που ισχύουν, λαμβάνοντας όμως τις ιδιαιτερότητες – στόχους της κάθε επιχείρησης.

✔️ Έγκαιρη ενημέρωση πελατών για όλες τις αλλαγές στη φορολογική, λογιστική και εργατική νομοθεσία.


Επίσης σε συνεργασία πάντα με άριστους συνεργάτες ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες σαν εργαλείο για την ανάπτυξη για τις, υπό σύσταση, νέες αλλά και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Φορολογικά tips σε εταιρείες από το λογιστικό γραφείο mytaxdata.gr

Για Ιδιώτες

  • Σύνταξη ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1
  • Σύνταξη δήλωσης εισοδήματος από ενοίκια Ε2
  • Καταχώρηση-Μεταβολή-Διαγραφή ακινήτου Ε9
  • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
  • Μισθωτήρια ακίνητης περιουσίας
  • Ρυθμίσεις οφειλών προς ΔΟΥ, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
  • Αιτήσεις ΚΕΑ, Α21, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ κ.λπ.
  • Έκδοση κωδικών Taxis Net
  • Έκδοση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει και ιδιώτες για κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων

Λογιστικό γραφείο mytaxdata.gr

Στο λογιστικό γραφείο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στον πελάτη ώστε να τον συμβουλέψουμε για όλες τις λογιστικές φορολογικές εκπτώσεις που μπορεί να έχει

Επικοινωνία

Αναγνώστου & Συνεργάτες
25ης Μαρτίου 35, Νέο Ψυχικό 154 51


Τηλέφωνο

(+30) 210 6912143

Email

info@mytaxdata.gr

© Copyright 2020 Ο Λογιστής σας | Αναγνώστου και συνεργάτες - mytaxdata.gr - All Rights Reserved